Головна | Реєстрація | Вхід | RSS Вівторок, 26.10.2021, 07:35

Офіційний сайт
Запорізької ЗШ №4

Вітаємо Вас на офіційному сайті Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Запорізької міської ради Запорізької області
Меню сайту
Контактні дані
Директор (061)286-24-67
Приймальня (061)286-24-66
Приймальня (097)891-84-50
E-mail school4zp@gmail.com
Відвідуваність

Звіт директора за 2014-2015 н.р.

Звіт директора

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Гриньова Ю.В. у 2014-2015 н.р.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178, Листа Міністерства освіти і науки України «Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 20.04.2005 р. №1/9-189.

12.06.2015 р. – відбувся звіт директора ЗЗШ №4 – Гриньова Ю.В. у 2014-2015 н.р. На звіт були запрошені члени 21 батьківського комітетів ЗЗШ №4, загальношкільний батьківський комітет (Голова ЗБК – Шкроботько О.О.), педагоги школи – 51 чоловік.

У своєму виступі директор школи Гриньов Ю.В. наголосив, що Головною метою діяльності ЗЗШ №4 – є «створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації прав на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища у якому б учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе – як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування, забезпечуючи при цьому формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах».

Педагогічний колектив ЗЗШ №4 в 2014-2015 н.р. – спрямував зусилля на розв’язання таких основних завдань:

 • Сприяння активізації інноваційних процесів в освітній діяльності і в управлінні навчальним закладом;
 • Впровадження ефективних управлінських технологій;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти;
 • Упровадження компетентнісного підходу до організації НВП, проведення моніторингу навчальних компетенцій учнів;
 • Забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо функціонування та розвитку єдиного інформаційного простору. Інженером-електроніком ЗЗШ №4 Григоренко О.Г. була здійснена оптимізація роботи Веб-сайту ЗЗШ №4;
 • Удосконалено роботу з обдарованими та здібними учнями;
 • Результативність участі збірної ЗЗШ №4 (48 учасників, кількість переможців в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських Олімпіад у 2014-2015 н.р. – 30 чоловік. Загальне І місце серед Загальноосвітніх шкіл Шевченківського району. Довтян Нелі (10А клас) – зайняла ІІІ-місце (французька мова) у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських Олімпіад.

В обговоренні взяли участрь – педагоги школи Ноздрюхіна Н.І. – голова ПК школи, Ніколаєнко Ю.Г. – вчитель хімії, Сірик О.В. – вчитель фізкультури, Крамчанін В.М. – заступник директора з НВР, Долгова Т.Д. – завідуюча господарством, Большакова С.Д. – практичний психолог школи, Бутко О.О. – голова Ради школи, Шкроботько О.О. – голова загальношкільного батьківського комітету школи, Бутко О.О. – Голова Ради ЗЗШ №4.

Після закінчення обговорення відбулося голосування по діяльності директора ЗЗШ №4 Гриньова Ю.В. У ньому взяло участь (51) особа. За результатами голосування абсолютною більшістю голосів – діяльність директора ЗЗШ №4 Гриньова Ю.В. визнана – задовільною.

 

ЗВІТ (короткий)

про роботу директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

Запорізької міської ради Запорізької області Гриньова Юрія Васильовича

2014-2015 н.р.

1.     Забезпечено реалізацію державної політики.

2.     Забезпечено впровадження нового Державного стандарту початкової і базової освіти.

3.     Проведені моніторингові дослідження експертизи якості освіти – як основи підвищення результативності навчально-виховного процесу.

4.     Забезпечено виконання кошторису на 2014-2015 н.р., виконання угод, ведення фінансових операцій у відповідності до діючого законодавства.

5.     Ліцензія на освітню діяльність має місто.

6.     Чинний Статут Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 – затверджено Рішенням Запорізької міської ради 25.01.2013 № 15/2.

7.     Забезпечено складання, узгодження та виконання навчального робочого плану ЗОШ № 4 на 2014-2015 н.р.

8.     Здійснено укладання та утримання угод про співробітництво з ЗНУ,  ЗДНУ, КПУ, Гуманітарним інститутом при ЗНТУ, ЗДІА.

9.     Педагогічні працівники забезпечені у повному обсязі навчальними програмами, програмами спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, в тому числі і розроблених вчителями,погодженими та затвердженими у відповідності до нормативних документів.

10.  Забезпечено виконання викладачами навчального закладу державного і шкільного комітету 100% - до штатного розкладу.

11.  Навчальний заклад забезпечений програмною літературою з дисциплін державного і шкільного компоненту.

12.  Згідно акту перевірки готовності закладу освіти Шевченківського району м. Запоріжжя до 2014-2015 н.р. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 готова до  початку нового 2014-2015 н.р. (акт від 20.08.2014)

13. Повністю збережено контингент учнів, що набрані до школи на 01.09.2014 – 559, на 29.05.2015 – 563.

14. Педагогічний колектив, батьківська громадськість, депутат міської ради Молчанов М.М, плідно працювали у напрямі зміцнення матеріально-технічної  бази школи (замінено на нові пластикові 62 вікна), відремонтована застаріла комп’ютерна техніка (2004) інженером-електронником Григоренко О.Г. З грудня 2013 року – діє офіціальний сайт Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (керівник Григоренко О.Г – інженер-електронник закладу), сайт є одним з найкращих в районі. Всі бажаючи мають можливість увійти на офіційний сайт ЗОШ № 4 та дізнатися про життя навчального закладу; новини, результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах, спортивних досягненнях учнів закладу, перемогах учителів Ніколаєнко Ю.Г. (І місце в районі «Вчитель року. Учитель хімії»), Мізинець В.І. (ІІІ місце в районі вчителів української мови та літератури).

15. Адміністрація закладу, педагогічний колектив школи плідно працювали на протязі 2014-2015 н.р. над формуванням світогляду учнів на основі ціннісних підходів, що забезпечують готовність до соціально – відповідальної поведінки, безперервної освіти.

ЗВІТ

про роботу директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Запорізької міської ради Запорізької області Гриньова Юрія Васильовича

12.06.2015 р.

Згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178, Листа Міністерства освіти і науки України «Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 20.04.2005 р. №1/9-189. Пріоритетами в розвитку освітньої системи Запорізької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 в 2014-2015 н.р. було забезпечення високого рівня якості освіти за рахунок реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, спрямованої на її інтеграцію в європейський і світовий простір, оновлення Державних стандартів загальної освіти, які поєднують національні та загальноєвропейські вектори розвитку освіти, що включає демократичні цінності та орієнтири.

Головною метою діяльності ЗЗШ № 4 – є «Створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчої мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища у якому б учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе – як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування, забезпечуючи при цьому формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах.

Педагогічний колектив Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 в 2014-2015 н.р. спрямував зусилля на розв’язання таких основних завдань:

 • Сприяння активізації інноваційних процесів в освітній діяльності і в управлінні навчальним закладом;
 • Впровадження ефективних управлінських технологій;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти;
 • Упровадження компетентнісного підходу до організації НВП, проведення моніторингу навчальних компетенцій учнів;
 • Оптимізація заходів внутришкільного контролю:

Гриньов Ю.В.,

Чашницька Р.Г.

Крамчанін В.М.

Крамчаніна Р.М.

 • Забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо функціонування та розвитку єдиного інформаційного простору;
 • Розвиток єдиного інформаційного простору. Інженером-електроніком ЗЗШ №4 Григоренко О.Г. – була здійснена оптимізація роботи Веб-сайту Запорізької загальноосвітньої школи №4№
 • Удосконалено роботу з обдарованими та здібними учнями.

Результативність участі збірної ЗЗШ №4 (48 учасників, кількість переможців в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських Олімпіад у 2014-2015 н.р.) – 30 чол. Загальне І місце серед Загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Довтян Нелі (10-А) зайняла ІІІ місце (французька мова) у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських Олімпіад. Забезпечено сприятливі умови для фізичного, психічного, інтелектуального становлення учнів, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання та державним вимогам, потенційним індивідуальним можливостям з урахуванням особистісних інтересів і нахилів.

Структура ЗЗШ №4 (мережа класів 2014-2015 н.р.).

Загальна кількість дітей за мережею – 559 чол. Початкова школа (9 кл.) – 254 чол., школа ІІ ступеня (10 кл.) – 256 чол., школа ІІІ ступеню (2 кл.) – 49 чол.

Динаміка кількості класів та контингентів учнів

 

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Класи

19

21

21

Кількість учнів

495

549

578

Наповнюваність класів

26

26,3

27,5

За останній рік простежується зростання учнівського контингенту на 29 чоловік, кількість класів – 21 клас.

 

Формування учнівського контингенту

Стан роботи з обліку та охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку.

В мікрорайоні школи всього проживає 666 дітей, з них дітей 5 років – 63 підлітків 6-18 років – 603. Навчаються в ЗЗШ №4 – станом на 01.11.2014 р. – 242 учня, в інших школах Шевченківського району 241 учні, в інших районах міста – 45 учні, в ПТНЗ – 30, в вузах І-ІІ рівня акредитації – 26, в інтернатах – 9 учнів. Не навчаються в мікрорайоні школи за станом здоров’я (інвалідів дитинства) – не має.

Проаналізовано стан збереження контингенту учнів школи за вересень-грудень 2014 р: на 01.09.2014 р. на початок 2014-2015 н.р. в ЗЗШ №4 – було 556 учнів. Прибуло – 15. Вибуло – 12. Станом на 29.05.2015 р. в ЗЗШ №4 – 559 учні. У 2014-2015 н.р. було набрано – 3 перших класи – 91 учень. У повному обсязі реалізована інваріантна та варіативна складові змісту загальної середньої освіти в закладі, згідно робочого навчального плану на 2014-2015 н.р.

В ЗЗШ №4 у 2014-2015 н.р. – поглиблене вивчення англійської мови здійснювалося в 1х-11х класах «А» (1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А) – це класи з поглибленим вивченням англійської мови.

У 10А класі – 20 чоловік.

У 11-А класі – 24 чоловік здійснювалося навчання учнів за філологічним профілем, з поглибленим вивченням англійської мови.

З метою реалізації шкільної програми «Обдарованість» - створена система позаурочної роботи з обдарованими дітьми (додаткові індивідуальні та групові заняття, гуртки, секції) для всебічного розвитку учнів, створені банки даних про обдарованих дітей. Мають місце плани індивідуальної підготовки талановитих учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Як підсумок зусиль учнів та їх наставників – І місце (2014-2015 н.р. у ІІ етапі Всеукраїнських Олімпіад серед Загальноосвітніх шкіл Шевченківського району).

Організація виховної роботи

ЗЗШ №4 розташований у віддалені від центру міста та району, проте традиційно учні школи відвідують у ДЮТ Шевченківського району, відвідують гуртки та студії БК ім.. Шевченка, СК «Мотор-Січ», басейну «Славутич», музичні школи №6, №7 тощо.

У 2014-2015 н.р. 395 учнів із 559 – займалися в різноманітних гуртках, секціях, клубах, це складає 85%. На базі ЗЗШ №4 працюють спортивні секції: легка атлетика – ДЮШ «Локомотив», шашки ДЮШ №8, гурток-моделювання (польот-клуб), секція баскетболу (керівник Сірик О.В.), секція волейболу (керівник Крамчанін В.М.), футболу (Сірик О.В.), також предметні гуртки. Слід відзначити, що кількість учнів що приймають участь у роботи факультативів, спецкурсів у порівнянні з 2013-2014 н.р. – у відсотковому відношенні залишаються – стабільно-високою.

В більшості всі класні колективи (у 2014-2015 н.р. – 21 класний колектив) очолюють досвідчені, грамотні педагоги-вихователі (Курбатова О.М. Цюрюпа С.В., Севрюк О.М., Прасолова Н.В., Савенко С.В., Бобір Н.В., Воробйова О.М., Нелюбова О.В., Гарус Л.В., Бутко О.В., Ніколаєнко Ю.Г., Татаріна С.А., Величко О.Е., Крот О.П., Бахтіна В.В., Ноздрюхіна Н.І., Колодіна Н.А., Мізинець В.І.

Завдяки результативній виховній роботі вдалось запровадити систему самоврядування в школі, в класі: Крамчанін В.М., Приходько Ж.О. кл.керівники 1х-11х класів.

 

Створення умов для використання у навчальному процесі бібліотечного фонду:

 

Фонд підручників 7765 шт., художньої літератури – 17 тис. 445 шт, періодичних видань – 10 шт.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Фінансове забезпечення навчального закладу відбувається за рахунок державних коштів та спонсорської допомоги. Державні кошти використовуються згідно кошторису ЗЗШ №4 (на 2014-2015 н.р.) – на 100%. Додаткові джерела фінансування обліковуються відповідно до чинного законодавства.

Спонсорська допомога батьків, депутата міської ради Молчанова М.М. – направлено на виплату стипендій відмінникам за підсумками І та ІІ семестру 2014-2015 н.р. – направлено на ремонт приміщень, заміну вікон на пластикові. Замінено на пластикові – 62 вікна, проведення позакласних заходів, покращення матеріально-технічної бази школи, суттєва допомога в організації роботи пришкільного дитячого табору «Країна сонячних зайчиків», проведення свята «Останнього дзвоника» 29.05.2015 р. 8.30-9.30. Випускного вечора 30.05.2015 р. БК «Шевченко» 16.00-18.00.

 

Рівень організації і проведення атестації педагогічних працівників.

Плани проходження атестації в 2014-2015 н.р. виконані в повному обсязі. Результати атестації обговорені на засіданнях атестаційної комісії ЗЗШ №4, на педагогічній раді.

За підсумками атестації в 2014-2015 н.р. складені довідки, накази про систему роботи вчителів, підсумкові накази.

У 2014-2015 н.р. вчителі ЗЗШ №4 Ніколаєнко Ю.Г. посіла І місце у районному конкурсі «Вчитель року. Учитель хімії», Мізинець В.І. посіла ІІІ місце у районному конкурсі вчителів української мови та літератури.

 

Організація роботи з батьками

Структура роботи школи щодо співпраці з батьками – складається з наступних ланок: Рада школи-Педагогічна рада-Загальношкільний батьківський комітет-шкільні батьківські комітети (1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи) – класні батьківські комітети. Систематично проводяться загальношкільні і класні збори, засідання класних батьківських комітетів, ради школи, педагогічної ради.

Для надання психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей, координації взаємодії батьків і педагогів з метою корекції поведінки школярів була організована робота консультативної психолого-педагогічної служби: Гриньов Ю.В. – директор, Чашницька Р.Г. – ЗДНВР, Крамчанін В.М. – ЗДНВР, Крамчаніна Р.М. – ЗДНВР, Приходько Ж.О. – педагог-організатор, Большакова С.Д. – практичний психолог, Ткаченко Л.О. – медична сестра.

 

Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей з інших соціальних вразливих категорій.

 

В 2014-2015 н.р. в школі навчалося: 5 дітей інвалідів, 2 дітей з особливими потребами, 3 учня позбавлені батьківського піклування, 7 учнів з соціально-вразливих сімей.

Сиротам організовано безкоштовне харчування, вони отримують соціальну підтримку, оздоровлюються в літніх таборах відпочинку. Учні пільгових категорій (особливо сироти та діти, які перебувають під опікою), знаходяться під постійним контролем педагога-організатора
Приходько Ж.О., Крамчаніна В.О. – ЗДНВР, практичного психолога – Большакової С.Д., медичної сестри Ткаченко Л.В., класних керівників.

 

Організація харчування

Забезпечується організація харчування учнів 1х-4х класів. Створені умови для відвідування учнями їдальні (великі перерви, графік відвідування їдальні, графік чергування вчителів в їдальні).

Забезпечується чіткий контроль за дотриманням грошових норм, вартість обідів в шкільній столовій – 1-4 класів – 5 грн. 37 коп., учні для забезпечуються пільговим харчуванням – 14 грн. 10 коп.

 

Охорона праці та безпеки життєдіяльності дітей

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у ЗЗОШ №4 знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи Гриньова Ю.В. – директора школи, Крамчаніна В.М. – ЗДНВР, Крамчаніной Р.М. – ЗДНВР, Долговой Т.Д. – зав. господарством, Ткаченко Л.О. – медичної сестри.

У 2014-2015 н.р. плідно працює Арсентьєв К.С. – фахівець з охорони праці. На початок 2014-2015 н.р. було оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно-технічного стану школи. Комісією ТВО Шевченківського району виданий Акт-готовність школи до 2014-2015 н.р. (20 серпня 2014 року).

Щорічно за планом роботи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. За графіком проводяться й заміни працівників про що оформляються відповідні протоколи в окремому журналі.

На 01.10.2014 р. всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу: 38 педагогів, 19 технічних працівників, 2 працівника харчоблоку, а працівники Лівобережної СЕС перевірили медичні книжки.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданнях педагогічної ради: 29.08.2014 р., 29.05.2015 р. Протягом 2014-2015 н.р. зафіксовано 1 травма під час навчально-виховного процесу. Випадків травматизму працівників школи в 2014-2015 н.р. – не зафіксовано. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці систематично обговорюються на батьківських зборах (протягом 2014-2015 н.р.) – у 1х-11х класах.

Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання (Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України. Дозвіл № 1252.12.30 від 26.07.2014 р.). Учні 1х-11х класів 559 чол. до 01.09.2014 пройшли пробу Руфье – розподіл на основну, спеціальну, підготовчу групи занять з фізичної культури. Учні 1, 5, 9, 10, 11 класів пройшли поглиблений медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями при 3й дитячій поліклініці та 8й поліклініці.

У 2014-2015 н.р. учні 1х-11х класів пройшли перевірку на педикульоз. Проводиться й профілактичне щеплення учнів. Для 3х учнів школи на підставі ЛКК було організовано індивідуальне навчання вдома.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗЗШ №4

Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об’єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються викладені в них факти, приймаються рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечується їх виконання, громадянам повідомляються наслідки розгляду заяв (клопотань) у терміни не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 діб від дня їх отримання.

Дані про надходження та вирішення звернень громадян на 2014-2015 н.р. подано в таблиці:

Всього звернень

Право громадян на працю

Право громадян на освіту

Консультації педагогічних та інших працівників закладу

Інші питання

Із загальної кількості звернень вирішено по суті

134

20

86

16

12

134

 

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На посаді директора ЗЗШ №4 працюю 22 роки. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, сумлінними, досвідченими працівниками.

Їх у школі 38. І все вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності. Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення таким умов.

Як директор школи орієнтуюсь на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів, прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку, професіоналізм колег.

Враховуючи аналіз роботи ЗЗШ №4 у 2014-2015 н.р. – перед педагогічним колективом ЗЗШ №4 – постають нові завдання, які зумовлюють необхідність пошуку принципово нових шляхів розвитку освіти і виховання, що і стануть одним із головним завдань навчально-виховної роботи в школі в 2015-2016 н.р.:

 • Проведення моніторингових досліджень експертизи якості освіти – як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • Неухильне виконання всіх нормативних документів щодо безпеки життєдіяльності дітей як у навчальному закладі, так і за його межами;
 • Впровадження педагогіки співпраці, співдружності, що передбачає: повагу до особистості школяра, поширення досвіду самоврядування;
 • Зміцнення матеріальної бази школи, заміна застарілої комп’ютерної техніки (2000 р.) на сучасну;
 • Використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у НВП.
Дист. навчання
Дистанційне навчання
Щоденники
Вхід на сайт
Ми в мережі

FaceBook
YouTube

Гаряча лінія
Національна гаряча лінія
EUКраїна
EUКраїна
Пошук
Календар
«  Жовтень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту
 • Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
 • Інформаційна система управління освітою Запорізької області
 • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО
 • ТВО Шевченківського району м. Запоріжжя
 • Архів записів

  Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Запорізької міської ради Запорізької області © 2014-2021
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz