Головна | Реєстрація | Вхід | RSS Вівторок, 26.10.2021, 07:56

Офіційний сайт
Запорізької ЗШ №4

Вітаємо Вас на офіційному сайті Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Запорізької міської ради Запорізької області
Меню сайту
Контактні дані
Директор (061)286-24-67
Приймальня (061)286-24-66
Приймальня (097)891-84-50
E-mail school4zp@gmail.com
Відвідуваність

Звіт директора за 2015-2016 н.р.

Звіт

про роботу директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Запорізької міської ради Запорізької області Гриньова Юрія Васильовича

у 2015-2016 навчальному році (17.06.2016)

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», листа Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2005 р. №1/9-189 «Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Пріоритетами в розвитку освітньої системи Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 в 2015-2016 н.р. було забезпечення високого рівня якості за рахунок реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, спрямованої на її інтеграцію в європейський і світовий простір, оновлення Державних стандартів загальної освіти, які поєднують національні цінності та орієнтири.

         Головною метою діяльності ЗЗШ №4 – є «Створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища у якому б учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе – як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування, забезпечуючи при цьому формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах».

         Педагогічний колектив Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 2015-2016 н.р. спрямував зусилля на розв’язання таких основних завдань:

         - Впровадження ефективних управлінських технологій;

         - Сприяння активізації інноваційних процесів в освітній діяльності і в управлінні навчальним закладом;

         - Упровадження компетентнісного підходу до організації НВП, проведення моніторингу навчальних компетенцій учнів;

         - Оптимізація заходів внутрішньо шкільного контролю: Гриньов Ю.В. Чашницька Р.Г. Крамчанін В.М. Крамчаніна Р.М.

         - Забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо функціонування та розвитку єдиного інформаційного простору;

         - Удосконалено роботу з обдарованими та здібними учнями.

         Результативність участі збірної ЗЗШ №4 (52 учасника, кількість переможців в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад у 2015-2016 н.р. – 36 учнів). Загальне І місце серед Загальноосвітніх шкіл Шевченківського району. Сокол Дмитро (11А клас) посів ІІІ місце (біологія) у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, Дороховська Катерина (9А клас) (географія) – посіла ІІІ місце у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад.

         Забезпечено сприятливі умови для фізичного, психічного, інтелектуального становлення учнів, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання та державним вимогам, потенційним індивідуальним можливостям з урахуванням особистих інтересів і нахилів.

Структура ЗЗШ №4 (мережа класів на 2015-2016 н.р.)

         Загальна кількість дітей за мережею – 578.

Динаміка кількості класів та контингенту учнів

 

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Класи

21

21

22

Кількість учнів

549

578

613

Наповнюваність класів

26,3

27,5

27,8

         За останні 3 роки простежується зростання учнівського контингенту на 45 учнів, кількість класів – 22 класи.

Формування учнівського контингенту. Стан роботи з обліку та охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку

В мікрорайоні школи всього проживає – 666 дітей, з них дітей: 5 років – 63, підлітків 6-18 років – 603. Станом на 01.09.2015 р. – 578 учнів.

Проаналізовано стан збереження контингенту учнів за вересень-грудень 2015 року.

На 01.09.2015 р. було 578 учнів.

Прибуло – 17.

Вибуло – 25.

Станом на 27.05.2016 р. – 570 учнів.

У 2015-2016 н.р. було набрано 2 перших класи – 64 учні.

Реалізація інваріантної та варіативної складової навчального плану

У повному обсязі реалізована інваріантна та варіативна складові змісту загальної середньої освіти в ЗЗШ №4, згідно навчального плану на 2015-2016 н.р.

В ЗЗШ №4 у 2015-2016 н.р. – поглиблене вивчення англійської мови здійснювалося в 1х-11х класах «А» (1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А) – це класи з поглибленим вивченням англійської мови. У 10А класі – 29 чоловік, у 11А класі – 19 чоловік, здійснювалося навчання учнів за філологічним профілем, з поглибленим вивченням англійської мови.

З метою реалізації шкільної програми «Обдарованість», створена система позаурочної роботи з обдарованими дітьми (додаткові індивідуальні та групові заняття, гуртки, секції) для всебічного розвитку учнів, створені банки даних про обдарованих дітей. Мають місце плани індивідуальної підготовки талановитих учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах.

Як підсумок зусиль учнів та їх наставників – І місце (2015-2016 н.р.) у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад серед загальноосвітніх шкіл Шевченківського району.

Організація виховної роботи

ЗЗШ №4 розташована у віддалені від центру міста та району, проте традиційно учні школи відвідують у ДЮТ Шевченківського району різноманітні гуртки та студії, також систематично відвідують гуртки та студії  БК ім.. Шевченка, СК «Мотор-Січ», басейну «Славутич», музичні школи №6, №7 тощо.

У 2015-2016 н.р. 402 учні із 578 займалися в різноманітних гуртках, секціях, клубах, що складає – 85%. На базі ЗЗШ №4 працюють спортивні секції: легка атлетика – ДЮШ «Локомотив», шашки ДЮШ №8, гурток-моделювання (Клуб «Полет»), секція баскетболу (керівник Сірик О.В.), секція волейболу (керівник Крамчанін В.М.), футболу (Сірик О.В.), також предметні гуртки. Слід відзначити, що кількість учнів, що приймають участь у роботі факультативів, спецкурсів у порівнянні з 2014-2015 н.р. у відсотковому відношенні залишається – стабільно-високою.

В більшості всі класні колективи (у 2014-2015 н.р. – 21 класний колектив) очолюють досвідчені, грамотні педагоги-вихователі (Севрюк О.М., Курабтова О.М., Цюрюпа С.В., Прасолова Н.В., Савенко С.В., Нелюбова О.В., Бобір Н.В., Воробйова О.М. Гарус Л.В., Бутко О.В., Ніколаєнко Ю.Г., Татаріна С.А., Бахтіна В.В., Рижкова Н.М., Величко О.Е., Мізинець В.І., Азаренко М.О.). Завдяки результативній виховній роботі вдалось запровадити систему самоврядування в школі, в класах: Крамчанін В.М., Приходько Ж.О., Кл. керівники – 1х-11х класів.

Створення умов для використання у навчальному процесі бібліотечного фонду.

Фонд підручників 7675 шт., художньої літератури 17352 шт., періодичних видань – 2. Стан забезпечення підручниками: учнів 1-4 класів – 100%; учнів 5-9 класів – 100%; учнів 10-11 класів – 100%.

Фінансове забезпечення діяльності закладу

Фінансове забезпечення ЗЗШ №4 відбувається за рахунок державних коштів та спонсорської допомоги. Державні кошти використовуються згідно кошторису ЗЗШ №4 (на 2015-2016 н.р.) – на 100%.

Додаткові джерела фінансування обліковуються відповідно до чинного законодавства.

Рівень організації і проведення атестації педагогічних працівників

Плани проходження атестації в 2015-2016 н.р. – виконані в повному обсязі. Результати атестації обговорені на засіданнях атестаційної комісії ЗЗШ №4, на педагогічній раді.

За підсумками атестації в 2015-2016 н.р. – складені довідки, накази про систему роботи вчителів, підсумкові накази.

У 2015-2016 н.р. – вчителі ЗЗШ №4: Прасолова Н.В., Наркевич О.П., Большакова С.Д. – прийняли активну участь у ІІІ Міській педагогічній виставці.

Організація роботи з батьками

         Структура роботи ЗЗШ №4 щодо співпраці з батьками – складається з наступних ланок: Рада школи – Педагогічна рада – Загальношкільний батьківський комітет – шкільні батьківські комітети (1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи).

         Для надання психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей, координації взаємодії батьків і педагогів з метою корекції поведінки школярів – традиційно була організована роботи консультативної психолого-педагогічної служби: Гриньов Ю.В. – директор, Чашницька Р.Г. -  ЗДНВР, Крамчанін В.М. – ЗДНВР, Крамчаніна Р.М. – ЗДНВР, Приходько Ж.О. – педагог-організатор, Большакова С.Д. – практичний психолог, Ткаченко Л.О. – медична сестра.

Охорона праці та безпека життєдіяльності дітей

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у ЗЗШ №4 знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи Гриньова Ю.В. – директора школи, Крамчаніна В.М. – ЗДНВР, Крамчаніної Р.М. – ЗДНВР, Долговой Т.Д. – зав. Господарством, Ткаченко Л.О. – медичної сестри.

У 2015-2016 н.р. плідно працює Арсентьєв К.С. – фахівець з охорони праці.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданнях педагогічної ради: 31.08.2015 р., 25.05.2016 р.

Протягом 2015-2016 н.р. – зафіксовано 1 травму – під час навчально-виховного процесу. Випадків травматизму працівників школи в 2015-2016 н.р. – не зафіксовано. Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці систематично обговорюються на батьківських зборах (протягом 2015-2016 н.р.) – у 1х-11х класах.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗЗШ №4

Звернення громадян з питань діяльності навчального закладу об’єктивно і вчасно розглядаються, перевіряються викладені в них факти, приймаються рішення відповідно до чинного законодавства та забезпечується їх виконання, громадянам повідомляються наслідки розгляду заявок (клопотань) у терміни не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше 15 діб від дня їх отримання.

Дані про надходження та вирішення звернень громадян на 2015-2016 н.р. подано в таблиці:

Всього звернень

Право громадян на працю

Право громадян на освіту

Консультації педагогічних та інших працівників закладу

Інші питання

Із загальної кількості звернень вирішено по суті

120

20

90

5

5

120

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

На посаді директора ЗЗШ №4 – працюю – 23 роки. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, сумлінними, досвідченими працівниками. Їх у школі – 38. І всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.

Першочерговими завданнями завжди вважаю створення умов для творчої праці, для самореалізації виконання великої місії педагога і наставника молодого покоління.

Як директор школи орієнтуюсь на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів, прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку, професіоналізм колег.

Враховуючи аналіз роботи ЗЗШ №4 у 2015-2016 н.р. – перед педагогічним колективом ЗЗШ №4 – постають нові завдання, які зумовлюють необхідність пошуку принципово нових шляхів розвитку освіти і виховання, що і стануть одним із головних завдань навчально-виховної роботи в школі на 2016-2017 н.р.:

 • Використання інноваційних та інформаційних педагогічних технологій у НВП;
 • Зміцнення матеріальної бази школи, заміна застарілої комп’ютерної техніки (2004 р) на сучасну;
 • Впровадження педагогіки співпраці, співдружності, що передбачає: повагу до особистості школяра, поширення досвіду самоврядування;
 • Проведення моніторингових досліджень експертизи якості освіти – як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Звіт директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4

Гриньова Ю.В. у 2015-2016 н.р.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178, листа Міністерства освіти і науки України «Про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 20.04.2005 р. №1/9-189.

17.06.2016 р. – відбувся звіт директора ЗЗШ №4 – Гриньова Ю.В. у 2015-2016 н.р. На звіт були запрошені члени 21 батьківського комітетів ЗЗШ №4, загальношкільний батьківський комітет (Голова ЗБК – Попова Тетяна Леонідівна), педагоги школи – всього 42 чоловіка.

У своєму виступі директор школи Гриньов Ю.В. наголосив, що Головною метою діяльності ЗЗШ №4 – є «створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку через забезпечення реалізації прав на здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає створення освітнього середовища у якому б учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе – як суб’єкти свого життя, діяльності й спілкування, забезпечуючи при цьому формування фізичних здібностей особистості в сучасних соціальних умовах».

Педагогічний колектив ЗЗШ №4 в 2015-2016 н.р. – спрямував зусилля на розв’язання таких основних завдань:

 • Зміцнення матеріальної бази навчального закладу, капітальний ремонт даху школи, капітальний ремонт спортивного залу, заміна 7 вікон – на металопластикові, заміна світильників тощо.
 • Сприяння активізації інноваційних процесів в освітній діяльності і в управлінні навчальним закладом;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової та середньої освіти;
 • Забезпечено реалізацію комплексу заходів щодо функціонування та розвитку єдиного інформаційного простору. Інженером-електроніком ЗЗШ №4 Григоренко О.Г. здійснюється оптимізація роботи Веб-сайту ЗЗШ №4;
 • Удосконалено роботу з обдарованими та здібними учнями.

Результативність участі збірної ЗЗШ №4 (52 учасника, кількість переможців в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад у 2015-2016 н.р. – 36 учнів).

Загальне І місце серед Загальноосвітніх шкіл Шевченківського району. Сокол Дмитро (11-А клас) посів ІІІ місце (біологія) у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, Дороховська Катерина (9А клас) посіла ІІІ місце (географія) у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад.

В обговоренні взяли участь – педагоги школи Ноздрюхіна Н.І. – голова ПК школи, Бутко О.О. – голова ради школи, Ніколаєнко Ю.Г. – вчитель хімії, Крамчанін В.М. – заступник директора з НВР, Долгова Т.Д. – завідуюча господарством, Большакова С.Д. – практичний психолог.

Після закінчення обговорення відбулося голосування по діяльності директора ЗЗШ №4 Гриньова Ю.В. У ньому взяло участь 42 осіб. За результатами голосування абсолютною більшістю голосів – діяльність директора ЗЗШ №4 Гриньова Ю.В. визнана – задовільною.

Голова Ради школи                                                    Бутко О.В.

Директор ЗЗШ №4                                                     Гриньов Ю.В.

Дист. навчання
Дистанційне навчання
Щоденники
Вхід на сайт
Ми в мережі

FaceBook
YouTube

Гаряча лінія
Національна гаряча лінія
EUКраїна
EUКраїна
Пошук
Календар
«  Жовтень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту
 • Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
 • Інформаційна система управління освітою Запорізької області
 • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО
 • ТВО Шевченківського району м. Запоріжжя
 • Архів записів

  Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Запорізької міської ради Запорізької області © 2014-2021
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz